Print side

 


08-02-2018 Kernen i virksomheden?

Få klarhed om din virksomheds dybere intention!

Grundlæggeren / ejerne / ledelsen repræsenterer kernen i virksomheden, og det er deres dybere interesser, talenter, motivation og drivkraft, der har skabt virksomheden, som den er i dag - og det er normalt også de kræfter, der skal guide virksomheden ind i fremtiden.

Klarhed om virksomhedens dybere intention vil være en hjælp i mange situationer:

  • Ved fastlæggelse af mål og strategi for virksomheden
  •  
  • I de samtaler man løbende har i ledelsen om virksomhedens drift
  •  
  • Ved prioritering af nye mulige investeringer
  •  
  • Når man skal vurdere de forretningsmuligheder som løbende opstår.
  • Når man skal vurdere de råd og den vejledning man modtager fra eksterne parter som revisor, bank, konsulenter i iværksættercentre og andre virksomhedsrådgivere.

Som et led i en flerårig indsats i forhold til at give et kompetenceløft til primærproducenter er der udviklet et værktøj til dig og din virksomhed, som du kan tage et kig på her. Det vil hjælpe dig til at stille de relevante spørgsmål og at vurdere din egen virksomhed ud fra forskellige synsvinkler. Klik her og hent materialet til selvstudier/-hjælp eller kontakt administratoren her og få mere personlig rådgivning.

Projektet "Kompetenceløft til lokale Fødevareproducenter" er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Her kan du hente invitationen til at deltage og du er også velkommen til at kontakte administrator her.