Print side

 
 
Firma:
FOOD MATRIX    
v. QBuy
Aldersrogade 3A
2100  København Ø
qbuy.netProdukt:
Logistikløsning til den nye afsætningsmulighed for fødevareproducenter, der tilhører et lokalt fødevarenetværk.
Du kan downloade konceptet her
Siden er under udarbejdelse